Telefon: +48 505 189 983   
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

onlinedruk

 


Ogólne zasady rekrutacji

  


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DRUGI TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO 7 wrzesień 2018 (piątek)

w siedzibie Studium ul.Piłsudskiego 72

o godzinie 11.00 do ostatniego kandydata


Aby przystąpić do egzaminu musisz złożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania nauki w zawodzie aktor scen muzycznych,
 • podanie – kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie,
 • 4 fotografie,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą możesz donieść świadectwo później)

Dokumenty należy złożyć  do dnia 5.09.2018 w sekretariacie Studium,  ul. Piłsudskiego 72 , I piętro. Można również przesłać pocztą na adres Fundacji Teatru Muzycznego Capitol lub drogą mailową.

 

Pobieramy "wpisowe" w symbolicznej wysokości 50 zł płatne wyłącznie na rachunek bankowy w BZWBK 46 1500 1155 1211 5005 8573 0000 do dnia 20.06.2018 - bez opłaty "wpisowego" nie można przystąpić do egzaminu.

 


 Egzamin wstępny składać się będzie z trzech części:

 • sprawdzian umiejętności wokalnych
 • sprawdzian umiejętności aktorskich
 • sprawdzian umiejętności taneczno-ruchowych

Aby przystąpić do sprawdzianu zdolności artystycznych jako niezbędne minimum musisz przygotować:

a) na sprawdzian umiejętności wokalnych:
trzy utwory wokalne, w tym jedną piosenkę ludową, jeden utwór klasyczny (musicalowy lub operetkowy) i jedną piosenkę dowolną.
Przygotuj utwory w których najlepiej się czujesz, które sprawiają Ci przyjemność i które będą mogły pokazać pełnię Twojego talentu. Oczywiście utwory będziesz znać na pamięć. Powinieneś mieć ze sobą płytę - jeżeli będzie to konieczne zapewnimy Ci akompaniatora.

b) na sprawdzian umiejętności aktorskich :
dwa wiersze:

 • jeden klasyczny (np. spośród utworów Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego)
  jeden współczesny ( np. Przyboś, Herbert, Szymborska, Miłosz)
 • fragment prozy

Musisz znać je na pamięć ale nie przywiązuj się do swojej interpretacji.Podczas naszego spotkania będziemy Cię prosili o wykonanie różnych etiud aktorskich na podstawie przygotowanych przez Ciebie tekstów. Chcemy zobaczyć czy jesteś elastyczny i np. „Lokomotywę” potrafisz powiedzieć na sto różnych sposobów.

c) na sprawdzian umiejętności ruchowo-tanecznych

Znajomość podstawowych kroków przynajmniej jednego z pięciu tańców narodowych (polonez,mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).

Przygotuj wygodny strój. W wąskich spodniach i na wysokim obcasie nie tańczy się komfortowo. W czasie sprawdzianu poprosimy Cię również o wykonanie krótkiego układu tanecznego, który pokaże Ci prowadzący egzamin.


W trakcie postępowania kwalifikacyjnego będziesz oceniany punktowo i możesz uzyskać:

W konkursowym sprawdzianie zdolności artystycznych maksymalnie- 30 punktów (jako średnią ilość przyznanych punktów przez pedagogów oceniających).

Na ogólną sumę 30 punktów z konkursowego sprawdzianu zdolności artystycznych, 10 punktów przypada na sprawdzian umiejętności wokalnych, 10 punktów na sprawdzian umiejętności aktorskich i 10 punktów na sprawdzian umiejętności taneczno-ruchowych.

W oparciu o końcowe wyniki postępowania kwalifikacyjnego ustalimy imienną listę przyjętych na I rok nauki.

Oczywiście od wyników egzaminu możesz się odwołać.

POWODZENIA

Powrót na górę

NASI PARTNERZY

Partnerem Szkoły jest Gmina Wrocław,
która dofinansowuje działalność Studium.

wroclawlogo


Partnerem Szkoły
jest Teatr Muzyczny Capitol

capitol


   Fundacja Teatru Muzycznego Capitol

fundacja

 

 

Top of Page